If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Якщо у вас увімкнена веб-фільтрація, будь ласка, переконайтеся, що домени *.kastatic.org та *.kasandbox.org розблоковані.

Основний вміст

Сортування за довжиною

Сел порівнює 3 предмети за довжиною. Щоб визначити різницю в розмірах між 2 предметами, він використовує 3 предмети.

Бажаєте доєднатися до обговорення?

Ще немає дописів.
Розумієте англійську мову? Натисніть сюди, щоб побачити більше обговорень на англомовній версії сайту Khan Academy.

Текст відео

Перетягуйте лінії догори, або донизу. Розставте їх в порядку від найдовшої до найкоротшої. Найдовшу лінію розташуйте зверху Отже, з даних трьох ліній найдовшою є ось ця. Я клацаю по ній і перетягую її догори. Нам необхідно впорядкувати їх від найдовшої до найкоротшої. Тобто найдовша лінія має знаходитися вгорі, найкоротша - внизу, а середня - посередині. І ось що ми маємо: найдовша, менш довга і найменш довга, тобто найкоротша. Йдемо далі. Отже... Вищий чи нижчий? Поглянемо на цього кита. Навіть не беручи до уваги цей фонтанчик, який він випускає, кит є вищим, ніж ці три блоки. Отже, ми скажемо, що кит є вищим, ніж три блоки. Якщо б я сказав, що він є нижчим, ніж три блоки, це не мало б сенсу. Оскільки висота кита є більшою, ніж висота трьох блоків. Отже, кит є вищим за три блоки. А от білка явно нижча, аніж три блоки. На вигляд її висота дорівнює, приблизно, двом блокам. Отже, білка є нижчою, ніж три блоки. Прокрутимо вниз, там є ще одне запитання. Отже, заповнимо пункт "Кит .... ніж білка". Кит буде вищим від білки. Це можна побачити, порівнявши безпосередньо білку з китом. Або можна сказати: "якщо кит є більшим, ніж три блоки, тобто вищим, ніж три блоки, а білка є нижчою від цих трьох блоків, значить кит буде вищим від білки, бо він вищий від трьох блоків, які є вищими, від білки. Таким чином кит є вищим, ніж білка. Давайте продовжимо. Вищий чи нижчий? Печиво є меншим від цих п'яти блоків. Морозиво виглядає вищим від п'яти блоків. Отже, печиво є меншим від п'яти блоків, які є меншими від морозива. Морозиво є вищим від блоків, які є вищими від печива. А отже, печиво буде безперечно меншим від морозива. Воно менше від того, що є меншим від морозива. Отже, воно напевно є меншим від морозива. Зробімо ще одне завдання. Вищий чи нижчий? Пінгвін є вищим, ніж чотири блоки. Черепаха є нижча, ніж десять блоків. Перепрошую, чотири блоки. Пінгвін є вищим, ніж чотири блоки. Черепаха є нижча, ніж чотири блоки. А отже, пінгвін буде вищим від черепахи. Пінгвін є вищим, ніж чотири блоки, які є вищими від черепахи. Отже, пінгвін є вищим від черепахи. Це весело. Переклад на українську мову: Оксана Карпа, рев'ювер: Юлія Білаш, благодійний фонд "Magneticone.org"